Vraag / Antwoord

Omdat we voorstander zijn van een transparante kredietverstrekking, met als prioriteit een raadgevende functie, geven we je graag een overzicht van de verschillende financieringen en het juiste gebruik ervan.

Overzicht van vragen / antwoorden

Bezoek onze FAQ

Krediet: de Visa-kaarten van Carrefour

 1. 1. Gebruik van krediet
 2. 2.  Welke financiering kiezen?
 3. 3. Terugbetaling
 4. 4. Wat is een SECCI?
 5. 5. Wat is het Centraal Aanspreekpunt (CAP) ?
 6. 6. Hoe moet u een Visa-kaart van Carrefour aanvragen?
 7. 7.  Wat betekent JKP?
 8. 8.  Is er een jaarlijkse bijdrage te betalen voor een Visa-kaart van Carrefour?
 9. 9.  Binnen welke termijn ontvang ik mijn kaart?
 10. 10.  Kan ik mijn geheime code veranderen?
 11. 11. Wat moet ik doen nadat ik 3 keer een verkeerde code heb ingegeven?
 12. 12. Hoe verkrijg ik een kaart voor mijn partner?
 13. 13. Welke bijzondere betalingsmodaliteiten zijn verbonden aan de Visa-kaart van Carrefour?
 14. 14. Hoe en op welk ritme betaal ik het bedrag van mijn Carrefour Visa-reserve terug?
 15. 15. Waar kan ik geld afhalen met mijn Visa-kaart van Carrefour?
 16. 16. Kan ik mijn Visa-kaart van Carrefour in het buitenland gebruiken?
 17. 17. In welke gevallen moet u vermijden om uw geheime code mee te delen of te gebruiken?
 18. 18. Hoe gebruik ik mijn kaart voor een online aankoop?
 19. 19. Zijn er andere middelen om de hele geldreserve, of een deel daarvan, van mijn Visa-kaart van Carrefour te verkrijgen?
 20. 20.  Zijn er kosten verbonden aan bepaalde transacties met de Visa-kaart van Carrefour?
 21. 21. Waarom moet ik een domiciliëring nemen om de contante betaling te kunnen gebruiken?
 22. 22. Kan ik mijn Visa-kaart van Carrefour verzekeren?
 23. 23.

  Wat is de nulstelling?

 1. 1. Gebruik van krediet

  Krediet moedigt de consumptie aan en zorgt ervoor dat mensen makkelijker toegang krijgen tot comfort en vooruitgang, zonder dat ze daarvoor hun spaarcenten moeten aanspreken. Krediet is zeker en vast geen spaarplan op lange termijn en ook geen aanvullende inkomstenbron voor de kredietnemer. Krediet houdt in dat er geld wordt geleend met intrest om een goed of een dienst te financieren.

  Voor wie?
  Alvorens u gebruik gaat maken van krediet, moet u eerst en vooral uw maandelijks budget analyseren om er zeker van te zijn dat u de maandelijkse terugbetalingen aankunt. Als u bijvoorbeeld al een aanzienlijke maandelijkse afbetalingslast heeft, dan is het gebruik van krediet ten sterkste afgeraden. Als u uw dagdagelijks budget echter perfect onder controle heeft, dan kan een krediet voor u op een bepaald moment de beste keuze zijn om uw projecten te realiseren.

  Schulden en teveel schulden: wat is het verschil?
  Wanneer het totale kostenpercentage voor uw gezin (kredieten, consumptiekrediet, revolvingkrediet, hypotheekkrediet, huur…) 30 tot 33% van uw inkomsten uitmaakt, dan wordt de schuldenlast beschouwd als zijnde redelijk. Teveel krediet leidt tot een overmatige schuldenlast: toestand waarin men terechtkomt wanneer men de schulden niet meer kan afbetalen, omdat er te weinig inkomsten zijn.

 2. 2.  Welke financiering kiezen?

  Bestemmingskredieten
  De zogeheten bestemmingskredieten zijn gekoppeld aan de goederen of de dienstprestaties die ze financieren. Deze kredietvorm is niet toegankelijk via de site Carrefour Finance.

  Krediet zonder vaste bestemming ?
  Dit zijn leningen waarbij u vrij over het bedrag beschikt, waaronder:
  lening op afbetaling, dit is de meest gebruikte formule zonder vaste bestemming, terug te betalen met vaste maandelijkse aflossingen tijdens de duur van het contract.
  kredietaanbod van onbepaalde duur (ook revolving of permanente geldreserve genoemd): na studie van uw aanvraag, stelt de kredietinstelling u een kredietreserve ter beschikking, die wordt vernieuwd naarmate u maandelijks afbetaalt

 3. 3. Terugbetaling

  De maandelijkse aflossing
  Elke maand betaalt u:
  een vooraf bepaald bedrag indien het gaat om een lening op afbetaling
  een bedrag dat overeenstemt met een percentage van het door u gebruikte krediet bij een kredietheropening
  In beide gevallen bevat de maandelijkse aflossing zowel kapitaal als intresten verbonden aan het door u ontleende bedrag.


  De debetrentevoet
  De debetrentevoet maakt het mogelijk om de intresten te berekenen die de kredietgever krijgt in ruil voor het lenen van een bepaald bedrag aan de kredietnemer. Er bestaan twee types:
  de vaste rentevoet voor leningen op afbetaling
  een variabele rentevoet voor kredietopeningen

 4. 4. Wat is een SECCI?

  De SECCI  (Standard European Consumer Credit Information) is een document dat de klanten gepersonaliseerde informatie verschaft over de betrokken kredietaanvraag. Dit is een document met Europese standaardinformatie aangaande consumentenkrediet waarin de kenmerken van de voorgestelde producten worden uitgelegd, samen met de gevolgen wanneer de klant niet zou betalen (bijv. loonbeslag, rappelkosten, verwijlintresten,…). Het stelt de klant ook in staat om verschillende aanbiedingen te vergelijken.

 5. 5. Wat is het Centraal Aanspreekpunt (CAP) ?

  Artikel 16 van het KB van 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt beoogd in artikel 322, §3, van het wetboek inkomstenbelasting 1992, verplicht bepaalde financiële instellingen om elk jaar aan het Centraal Aanspreekpunt dat wordt beheerd door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel, uw identificatienummer mee te delen aan het Nationaal Register, of, indien dit niet gebeurt, uw naam, voornaam, datum en geboorteplaats, alsook de lopende contracten voor consumentenkrediet, om zodoende de strijd aan te binden met de fiscale fraude en om de inning van de belastingen en hetgeen daarbij hoort, te garanderen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt mogen worden om het bedrag te bepalen van uw belastbaar inkomen of om uw vermogenssituatie op te maken om de inning van de belastingen te garanderen, en van de verschuldigde voorheffingen in hoofdsom en toebehoren, van de belastingvermeerderingen en van de administratieve boetes, van de intresten en van de kosten. U kunt kosteloos toegang krijgen tot de gegevens die werden geregistreerd op uw naam in het CAP. U kunt ook kosteloos de verbetering of de verwijdering vragen van onjuiste gegevens die werden geregistreerd op uw naam in het CAP. U richt daarvoor een ondertekend, gedateerd en schriftelijk verzoek aan de centrale zetel van de Nationale Bank, Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel, met daarbij een goed leesbare recto versokopie van uw identiteitskaart.  Indien uw verzoek de verbetering of het verwijderen van gegevens beoogt, dan moet u eveneens elk document toevoegen dat de gegrondheid van uw verzoek aantoont. Deze gegevens worden gedurende 8 jaar bewaard vanaf de afsluitingsdatum:

  • Voor wat betreft de namen, de voornaam, plaats en geboortedatum: van het laatste kalenderjaar waarvoor deze gegevens werden meegedeeld aan het CAP.
  • Voor wat betreft de contracten voor consumentenkrediet: van het kalenderjaar waarvoor het laatste contract voor consumentenkrediet ondertekend met de geldschieter, werd afgesloten of beëindigd.

 6. 6. Hoe moet u een Visa-kaart van Carrefour aanvragen?

  U hebt verschillende mogelijkheden:

  • u gaat naar de Financiële Stand in uw Carrefour (bankkaart en identiteitskaart meenemen)
  • via uw homebanking Carrefour Finance
  • door te bellen naar een van onze Visa-kaartadviseurs bij Carrefour op het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8.45 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur

 7. 7.  Wat betekent JKP?

  JKP betekent: Jaarlijks Kostenpercentage.
  Krediet lager dan of gelijk aan € 1.250

  • Jaarlijks kostenpercentage: 14,50% (variabele debetrentevoet: 11,22 %)
  • Jaarlijkse kosten van de kaart: 2,40% inbegrepen in het JKP
  • Minimale maandelijkse terugbetaling: 5,60% van het verschuldigd restbedrag vermeerderd met de kosten
  Krediet van € 1.250,01 tot € 5.000
  • Jaarlijks kostenpercentage: 12,50% (variabele debetrentevoet: 9,44 %)
  • Jaarlijkse kosten van de kaart: 2,40% inbegrepen in het JKP
  • Minimale maandelijkse terugbetaling: 5,60% van het verschuldigd restbedrag vermeerderd met de kosten
  Krediet boven de € 5.000
  • Jaarlijks kostenpercentage: 11,49% (variabele debetrentevoet: 8,53%)
  • Jaarlijkse kosten van de kaart: 2,40% inbegrepen in het JKP
  • Minimale maandelijkse terugbetaling: 4.20% van het verschuldigd restbedrag vermeerderd met de kosten

 8. 8.  Is er een jaarlijkse bijdrage te betalen voor een Visa-kaart van Carrefour?

  De jaarlijkse bijdrage voor de Classic Visa-kaart van Carrefour bedraagt € 24, voor de Gold Visa-kaart van Carrefour is dat € 39. Het eerste jaar is er geen bijdrage te betalen.

 9. 9.  Binnen welke termijn ontvang ik mijn kaart?

  Van zodra u uw contract voor kredietopening van uw Visa-kaart van Carrefour hebt ondertekend, wordt de kaart per post naar u thuis verstuurd. Dit duurt een tiental werkdagen.

 10. 10.  Kan ik mijn geheime code veranderen?

  U kunt de geheime code niet veranderen.

 11. 11. Wat moet ik doen nadat ik 3 keer een verkeerde code heb ingegeven?

  Neem contact op met onze adviseurs op het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8.45 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.
  U gaat dan naar de financiële dienst van de Carrefour van uw keuze.
  Wij kunnen uw code opnieuw initialiseren en wanneer u de code vergeten bent, krijgt u van ons een nieuwe geheime code thuisgestuurd binnen de 10 werkdagen.

 12. 12. Hoe verkrijg ik een kaart voor mijn partner?

  Indien we de gegevens van uw partner hebben, kunt u deze aanvraag doen via uw Homebanking Carrefour Finance. Als we nog niet over deze gegevens beschikken, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, van maandag tot vrijdag van 8.45 uur tot 17.30 uur, en op zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur op het nummer 02/226.37.00.

 13. 13. Welke bijzondere betalingsmodaliteiten zijn verbonden aan de Visa-kaart van Carrefour?

  • 3x zonder kosten: voor een product vanaf € 75, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 3 keer zonder intresten te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal.
  • 12x zonder kosten: voor een product vanaf € 350, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 12 keer zonder intresten te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal.
  • 24x betalend: voor een product vanaf € 999, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 24 keer te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal. (vaste promotiedebetrentevoet van 7,08% en 2,40% jaarlijkse kaartkosten) Wettelijke vermeldingen

 14. 14. Hoe en op welk ritme betaal ik het bedrag van mijn Carrefour Visa-reserve terug?

  De terugbetaling van uw reserve gebeurt via bankdomiciliëring; de maandelijkse aflossing wordt de 1ste van elke maand afgehouden zoals vermeld in uw kredietcontract, en binnen de limiet van wat verschuldigd is.

 15. 15. Waar kan ik geld afhalen met mijn Visa-kaart van Carrefour?

  U kunt wereldwijd geld afhalen in alle geldautomaten die Visa aanvaarden.
  De transactiekosten bedragen € 4 voor de eurozone en € 5 + wisselkoerskosten (bedrag verhoogd met een marge van 2,5%) buiten de eurozone.
  De geldafhalingen zijn beperkt tot € 620 per dag en € 2.510 per week.

 16. 16. Kan ik mijn Visa-kaart van Carrefour in het buitenland gebruiken?

  U kunt uw chipkaart in het buitenland gebruiken.
  Op grond van het type Visa-kaart van Carrefour kunnen evenwel een aantal gebruiksbeperkingen gelden:
  De Visa-kaart Basic kan alleen maar gebruikt worden door een geheime code in te tikken op de terminal, door het invoeren van een geheime code of door de kaart tegen de terminal te houden in contactless-modus. Elk ander type gebruik van de kaart (via handtekening, door het meedelen van een kaartnummer of door de magneetstrook van de kaart door een lezer te halen) is niet mogelijk met deze kaart.
  Voor de Visa-kaarten Classic en Gold geldt geen enkele gebruiksbeperking.
  Dat betekent met andere woorden

  • Wanneer u reist in een land waar de chiptechnologie wordt gebruikt, dan moet u uw geheime code invoeren zoals u dat ook in België doet.
  • Wanneer dat systeem nog niet wordt gebruikt in het specifieke land, dan dient u uw handtekening nog te plaatsen onderaan het kasticket.

 17. 17. In welke gevallen moet u vermijden om uw geheime code mee te delen of te gebruiken?

  Voor aankopen via telefoon, op papier of via internet, heeft de verkoper uw persoonlijke geheime code helemaal niet nodig. Deze code is immers alleen bruikbaar op een Bancontact-terminal.
  In geen enkele situatie is het nodig dat u uw geheime code doorgeeft wanneer u dingen aankoopt of diensten reserveert via telefoon, briefwisseling of via het internet.

 18. 18. Hoe gebruik ik mijn kaart voor een online aankoop?

  Wanneer u online zaken aankoopt, heeft de handelaar een aantal gegevens nodig om u de aankoop te kunnen factureren:

  • Het nummer van uw kaart dat bestaat uit 16 cijfers
  • De geldigheidsdatum (maand/jaar)
  • De CVC-code die bestaat uit 3 cijfers (u vindt die op de achterkant van uw kaart)
  • De naam van de kaarthouder
  In geen enkel geval zal de handelaar uw persoonlijke geheime code vragen.

 19. 19. Zijn er andere middelen om de hele geldreserve, of een deel daarvan, van mijn Visa-kaart van Carrefour te verkrijgen?

  Ja, er is de rechtstreekse financiering.
  Met uw Visa-kaart van Carrefour, kunt u de volledige of gedeeltelijke storting vragen van uw geldreserve, rechtstreeks op uw bankrekening:
  U logt daarvoor in op de homebanking Carrefour Finance via onze internetsite: "aanvraag storting"
  U belt naar de Phone Service, 7D/7, 24U/24: 02/226.37.00 (optie1)
  De kosten verbonden aan deze rechtstreekse financieringstransactie bedragen € 4. Elke transactie buiten de Carrefour-winkels doet van bij de eerste dag intresten ontstaan.

 20. 20.  Zijn er kosten verbonden aan bepaalde transacties met de Visa-kaart van Carrefour?

   

  GOLD

  CLASSIC

  BASIC

  BIJDRAGE EERSTE JAAR

  0 €

  JAARLIJKSE BIJDRAGE 

  39 €

  24 €

  0 €

  KAART PARTNER (per jaar)

  39 €

  24 €

  0 €

  CONTANTE BETALING

   

       6 € / 6 maanden

  HERINNERING KAART EN CODE

  5 €

  HERINNERING CODE 

  3 €

  JKP

   

  van €500 tot €1.250

  14,50%

  van €1.250,01 tot €5.000

  12.50%

  € 5.000,01 en meer

  11,49%

   

   

   

   

  Transactiekosten verbonden aan de kaart 

   

   

   

  Geldautomaten eurozone (ATM)

  4 €

  Geldautomaten buiten eurozone (ATM) 

  5 € + wisselkosten (bedrag verhoogd met een marge van 2,5%)

  Rechtstreekse financiering (storting op een bankrekening)

  4 €

  Cash Advance eurozone 

  2% van het afgehaalde bedrag met een minimum van  6€  (buiten de eurozone + wisselkosten) 

 21. 21. Waarom moet ik een domiciliëring nemen om de contante betaling te kunnen gebruiken?

  Wanneer u opteert voor contante betaling (optie 2) op de betaalterminal bij Carrefour Hyper of bij alle handelaars voor de kaarten van het type Classic en Gold, wordt het volledige bedrag van uw aankoop de volgende dag afgehaald van uw bankrekening. Een domiciliëring is dus nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

 22. 22. Kan ik mijn Visa-kaart van Carrefour verzekeren?

  Ja, de Visa Cover-verzekering is een compleet pakket dat verschillende waarborgen omvat met betrekking tot het gebruik van uw kaart. Deze facultatieve verzekering garandeert ook de kaarten Basic, Classic en Gold. Zie pagina Visa Cover.
  Verzekeringsagent ingeschreven onder het nr. FSMA 020137A, verbonden agent van CARDIF.

 23. 23.

  Wat is de nulstelling?

  De reglementering inzake consumentenkrediet bepaalt dat vanaf 1 januari 2013 uw kredietopening een nulstellingsdatum moet hebben. De nulstellingstermijn is de maximumtermijn waarbinnen het saldo van uw kredietopening op 0 moet worden gebracht (terugbetaling van het kapitaal en de intresten) om deze opnieuw te kunnen gebruiken.
  Elke integrale terugbetaling van uw verschuldigde saldo vervult uw verplichting tot nulstelling en laat u toe de integraliteit van uw financiële reserve opnieuw te gebruiken en zodoende een nieuwe nulstellingstermijn te genereren.
  Indien u de totaliteit van uw krediet niet hebt terugbetaald voor de vervaldatum van uw nulstelling, zijn wij genoodzaakt om onmiddellijk elke nieuwe kredietopname op te schorten en de volledige terugbetaling van uw krediet te eisen. In dit geval bent u verwijlintresten verschuldigd op uw te betalen saldo evenals kosten zoals uitdrukkelijk voorzien en toegelaten door de wetgever. Indien uw situatie niet volledig geregulariseerd werd binnen de maand volgend op uw nulstellingstermijn, zal uw niet-betaling bovendien worden ingeschreven bij de Kredietcentrale voor Particulieren.

   

  Meer info