Carrefour Nulstelling
Paragraphs

title paragraphe 5
Nulstelling

text paragraphe 5

De Belgische wetgeving op het consumentenkrediet bepaalt dat elke kredietopening van onbepaalde duur of vaste duur van meer dan 5 jaar een nulstellingstermijn moet voorzien. Deze opgelegde termijn heeft tot doel de consument te beschermen tegen overmatige schuldenlast en geeft de kredietinstellingen de mogelijkheid om de terugbetalingscapaciteit van hun klanten te verifiëren.

Concreet

Dit betekent dat de ontlener die een kredietopening onderschreven heeft, het verschuldigd bedrag terug naar 0 moet brengen - hetzij het volledig moet terugbetalen - vóór een welbepaalde datum om opnieuw uit zijn geldreserve te kunnen putten. Dit noemen we nulstellingsdatum. Zodra de terugbetaling is gebeurd, wordt er een nieuwe nulstellingsdatum berekend van zodra de reserve opnieuw gebruikt wordt.

Limiet van de kaart
500 1.250 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.500 10.000
Nulstellingstermijn (in maanden)
20 32 38 41 43 45 47 49 50 73 76 85

Respecteer zeer goed jouw nulstellingsdatum. Je vindt deze terug in de jouw app Carrefour Finance en op de homebanking. Het is mogelijk dat de contractuele maandelijkse minimumaflossingen niet volstaan om het saldo op de nulstellingsdatum terug te betalen.

Indien je de totaliteit van jouw krediet niet hebt terugbetaald voor de vervaldatum van de nulstelling, zijn wij genoodzaakt om onmiddellijk elke nieuwe kredietopname op te schorten en de volledige terugbetaling van jouw krediet te eisen. In dit geval ben jij verwijlintresten verschuldigd op jouw te betalen saldo evenals kosten zoals uitdrukkelijk voorzien en toegelaten door de wetgever. Indien jouw situatie niet volledig geregulariseerd werd binnen de maand volgend op de nulstellingstermijn, zal jouw niet-betaling bovendien worden ingeschreven bij de Kredietcentrale voor Particulieren (KCP) vande Nationale Bank van België.

Wens je meer info? Bel onze adviseurs!  Contacteer ons