Carrefour Nulstelling
Paragraphs

title paragraphe 5
Nulstelling

text paragraphe 5

De Belgische wetgeving op het consumentenkrediet bepaalt dat elke kredietopening van onbepaalde duur of vaste duur van meer dan 5 jaar een nulstellingstermijn moet voorzien. Deze opgelegde termijn heeft tot doel de consument te beschermen tegen overmatige schuldenlast en geeft de kredietinstellingen de mogelijkheid om de terugbetalingscapaciteit van hun klanten te verifiëren.

Concreet

Dit betekent dat de ontlener die een kredietopening onderschreven heeft, het verschuldigd bedrag terug naar 0 moet brengen - hetzij het volledig moet terugbetalen - vóór een welbepaalde datum om opnieuw uit zijn geldreserve te kunnen putten. Dit noemen we nulstellingsdatum. Zodra de terugbetaling is gebeurd, wordt er een nieuwe nulstellingsdatum berekend van zodra de reserve opnieuw gebruikt wordt. 

Limiet van de kaart
500 1.250 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.500 10.000
Nulstellingstermijn (in maanden)
20 32 38 41 43 45 47 49 50 73 76 85

Respecteer zeer goed jouw nulstellingsdatum. Je vindt deze terug in de homebanking en app Carrefour Finance.

Wens je meer info? Bel onze adviseurs!

Contacteer ons