Algemene informatie Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie

Om een transparante relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en advies, stellen wij jou voor elk product de volgende inhoud ter beschikking.

 

Kredietopening: Visa kaarten van Carrefour

Lening op afbetaling

Voorwaarden getrouwheidsvoordelen

Badge Bip&Go

Win UP

Wettelijke inlichtingen

  • Toezichthoudende instanties en Ombudsman in financiële geschillen:

          - Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie), KMO en Middenstand & Energie, Algemene Directie Economische Inspectie, North Gate III, Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

          - Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

          - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

  • Ombudsman in financiële geschillen:

          - Ombudsfin, gekwalificeerde entiteit, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. E-mail: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be. Tel.: +32 2 545 77 70.