Algemene informatie Algemene informatie

Algemene informatie

Om een transparante relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en advies, stellen wij jou voor elk product de volgende inhoud ter beschikking.

 

Kredietopening: Visa kaarten van Carrefour

Lening op afbetaling

Voorwaarden getrouwheidsvoordelen

Badge Bip&Go

Win UP

Wettelijke inlichtingen

  • Toezichthoudende instanties en Ombudsman in financiële geschillen:

          - Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie), KMO en Middenstand & Energie, Algemene Directie Economische Inspectie, North Gate III, Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

          - Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

          - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

  • Ombudsman in financiële geschillen:

          - Ombudsfin, gekwalificeerde entiteit, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. E-mail: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be. Tel.: +32 2 545 77 70.