Verzekering Visa Cover
Paragraphs

title paragraphe 5
Verzekering Visa Cover

text paragraphe 5

Hoe kunnen jij en jouw gezin er zeker van zijn dat jullie goed beschermd zijn? Kies voor de verzekering Visa Cover! Ze biedt een volledig pakket aan van meerdere waarborgen aan een voordelige prijs.

Verlies van tewerkstelling

 • Klanten met kredietbetalingen: de minimale maandelijkse aflossing wordt terugbetaald.
 • Klanten met uitgestelde betaling: een schadevergoeding wordt gestort, berekend in functie van de uitgaven van de 3 voorbije maanden.

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval

 • Klanten met kredietbetalingen: het bedrag van de minimale maandelijkse aflossing wordt terugbetaald.
 • Klanten met uitgestelde betaling: een schadevergoeding wordt gestort, berekend in functie van de uitgaven van de 3 voorbije maanden.

Volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van ziekte of ongeval

 • Klanten met kredietbetalingen: het saldo van de kaart wordt terugbetaald (berekend op het moment van het begin van de invaliditeit of ziekte).
 • Klanten met uitgestelde betaling: een schadevergoeding wordt gestort, berekend in functie van de uitgaven van de 3 voorbije maanden (berekend op het moment van het begin van de invaliditeit of ziekte).

Overlijden

 • Klanten met kredietbetalingen: het saldo, van het moment van overlijden, wordt volledig terugbetaald.
 • Klanten met uitgestelde betaling: een schadevergoeding wordt gestort, berekend in functie van de uitgaven van de 3 voorbije maanden.

Overlijden door ongeval

 • Bij overlijden door ongeval ontvangen de nabestaanden een kapitaal gelijk aan het kapitaal dat reeds gestort werd aan Fimaser nv. Wanneer je op het ogenblik van het schadegeval niet voldoet aan de vereiste voorwaarden voor de waarborg “Verlies van tewerkstelling”, dan geldt automatisch de waarborg “Ongeval” voor dezelfde premie.

Begrafenis

 • Storting van een bedrag van € 2.000 om alle of een deel van de begrafeniskosten te dekken.

Aankopen

 • Terugbetaling van jouw aankopen bij diefstal of accidentele schade gedurende 3 maanden na de aankoopdatum.

Verlies of diefstal kaart

 • Overname van alle uitgaven die op frauduleuze wijze met jouw verloren of gestolen kaart verricht werden (onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van de Visa kaart van Carrefour) evenals de franchise en de kosten voor een nieuwe kaart.

Onder voorbehoud van de voorwaarden vermeld in de Algemene voorwaarden Visa Cover (Basic, Classic en Gold).

title paragraphe 2
BNP Paribas Cardif

text paragraphe 2

Visa Cover is een product van BNP Paribas Cardif (CARDIF Assurance Vie nv - RPR Brussel BE 0435.018.274 – Nr NBB 979) en Cardif Assurances Risques Divers - RPR 0435.025.994 – Nr NBB 978) - Maatschappelijke zetel: 1 Bd Haussmann 75009 Paris – Bijkantoor in België: Warandeberg 8A te 1000 Brussel – verdeeld door Fimaser nv, Quatuor, Boudewijnlaan 29/3B, 1000 Brussel – Verzekeringsagent van Cardif Assurances Vie nv, Cardif Assurances Risquaes Divers nv en CNP Assurances, ingeschreven onder FSMA 20137 A.

Visa Cover is een facultatieve verzekering voor de Visa kaarten van Carrefour voor de bovenstande waarborgen.

Het Belgisch Recht is van toepassing. Gelieve kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en de precontractuele informatie.