Over Carrefour Finance

Over Carrefour Finance

Fimaser nv (Carrefour Finance), een dochteronderneming van de groep Carrefour, brengt al 30 jaar een gevarieerd aanbod van financiële oplossingen op de markt ter ondersteuning van zowel aankopen als alle persoonlijke projecten van zijn klanten.

Sinds de oprichting in 1989 is Fimaser nv trouw gebleven aan de waarden van de groep Carrefour: aan zoveel mogelijk klanten de beste financiële producten en diensten aanbieden tegen de meest voordelige prijzen.

De groep heeft in het bijzonder de nadruk gelegd op de toegankelijkheid van haar aanbod via:

  • haar verkooppunten in alle hypermarkten Carrefour in België
  • haar website en haar mobiele applicatie
  • haar callcenter

Fimaser nv ontwikkelt een verantwoorde benadering van kredietverlening tegenover haar klanten door alert te zijn op de risico's op overmatige schuldenlast en door hen te beschermen tegen ongepaste kredietpraktijken. In dit verband verbindt ze zich ertoe de BVK-gedragscode (Beroepsvereniging van het Krediet) na te leven.

Maatschappelijke zetel:

Fimaser nv, Quatuor, Boudewijnlaan 29/3B, 1000 Brussel. Tel.: 02/226.38.00 (FR) - 02/226.37.00 (NL) - Fax. : 02/226 36 69 - RPR Brussel - KBO BE 0434.818.930 – IBAN BE45 3100 7423 4489, BIC BBRUBEBB. Verzekeringsagent van CARDIF Assurance Vie N.V. , CARDIF Assurances Risques Divers N.V. en CNP Assurances ingeschreven onder het nr FSMA 020137A