faq mobile banner faq banner nl

FAQ - Antwoorden op vragen

Visa Cover is een compleet pakket van gecombineerde waarborgen, ongeacht de manier waarop u uw kaart gebruikt. Deze facultatieve verzekering garandeert ook de kaarten Basic, Classic en Gold. Meer info

Het afsluiten van deze verzekering wordt voorgesteld bij het openen van het krediet en bij elke nieuwe contractondertekening.


Deze verzekering kan evenwel ook aangevraagd worden bij een lopend krediet, vermits het verzekeringscontract niet gebonden is aan de kredietopening.


U kunt de aanvraag doen:

De maandelijkse premie voor Visa Cover bedraagt 0,85% van het saldo van uw kaart en wordt elke maand automatisch geïnd door Fimaser met uw rekeninguittreksel. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een totaal verschuldigd bedrag van € 100 elke maand€ 0,85 aan verzekeringen.

Hebt u te maken met een schadegeval (werkloosheid, werkonbekwaamheid, overlijden ...) dat gedekt wordt door de polis van Visa Cover? U kunt uw schadeclaim indienen door het overeenstemmende formulier in te vullen en op te sturen naar onze verzekeraar:

BNP Paribas CARDIF

Bergensesteenweg 1424

1070 Brussel

 

Cardif zal het formulier en de bijgevoegde documenten analyseren en indien nodig contact opnemen met Fimaser.

 

Formulier schadegeval: Arbeidsongeschiktheid

Formulier schadegeval: werkloosheid

Formulier schadegeval: frauduleus gebruik

Formulier schadegeval: aankoopwaarborg

Formulier schadegeval: overlijden

 

Heeft u vragen? Dan kunt u steeds terecht bij één van onze medewerkers op het nummer 02/226.37.00.