faq mobile banner faq banner nl

FAQ - Antwoorden op vragen

Om een schadegeval aan te geven (vb annulering vlucht, annulering verblijf in het buitenland, ...) vragen we jou om te verzekeraar schriftelijk te contacteren op het volgende adres :
Cardif Verzekeringen
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel