faq mobile banner faq banner nl

FAQ - Antwoorden op vragen

In geval van verlies of diefstal van uw Visa-kaart van Carrefour, en om verkeerd of frauduleus gebruik ervan te vermijden, dient u de volgende stappen te ondernemen:

  • U moet uw kaart onmiddellijk blokkeren.?U kunt uw kaart 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 blokkeren op het nummer 02/226.36.36.?
  • We raden u aan om uw laatste transacties te controleren via uw homebanking of de maandelijkse uittreksels meteen nadat u het verlies of de diefstal van de kaart heeft vastgesteld om elke frauduleuze transactie onmiddellijk te kunnen betwisten.

Gelieve ons een kopie door te sturen van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).
Opgelet, indien uw betwisting betrekking heeft op de volgende handelaars:PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK of FACEBOOK, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de klantendienst van deze bedrijven.


PAYPAL
Internet: https://www.paypal.com/be/webapps/helpcenter/helphub/home/
Mail: complaint-response@paypal.be

APPLE I-TUNES
Telefoon: 078 18 00 19
Internet: www.apple.com/benl/contact/


SKYPE
Internet: https://support.skype.com/nl/faq/FA10384/waarom-is-mijn-creditcard-betaalkaart-belast-door-skype-als-ik-geen-aankoop-heb-gedaan-bij-skype


FACEBOOK
Internet: www.facebook.com/receipt/?v=1


SONY ENTERTAINMENT NETWORK
Telefoon: 02 588 42 40 (Ma - Vrij 09u00 – 20u00 en Za 10u00 – 16u00)


GOOGLE
Internet: www.google.be/support


Wanneer u evenwel niet geholpen zou worden door deze handelaars, verzoeken wij u om terug met ons contact op te nemen met het bewijs van uw contactname met het betrokken bedrijf en met een kopie van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).

Aanbod van "gratis" stalen
U hebt gereageerd op een aanbieding van "gratis" stalen van schoonheids- of afslankingsproducten, waarvoor u enkel de verzendkosten diende te betalen.
Nochtans, de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien dat de handelaar zich het recht toe-eigent om u bijkomende producten te versturen en te factureren.

Wat kunt u daar tegen inbrengen?

  • U kunt deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Carrefour Finance, omdat wij niet in staat zijn om deze bedragen bij de handelaar te gaan recupereren. U hebt immers een contract met stilzwijgende verlenging onderschreven.
  • Voor klachten of betwistingen dient u zich rechtstreeks te richten tot de handelaar.

U kunt uw beschikbaar saldo raadplegen:

  • via uw Homebanking Carrefour Finance
  • via telefoon op het nummer: + 32 2 226.38.00 (van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u)
  • via onze Phone Express-server op het nummer 02 226.37.00

 

Een kredietcontract waarbij de kredietverschaffer een geldsom ter beschikking stelt van de kredietnemer, die er zich toe verbindt om deze som terug te betalen, vermeerderd met intresten, in de vorm van maandelijkse afbetalingen, met vooraf bepaalde vaste vervaldagen.

Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


Voor een verandering van bankrekening, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart.?U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


Voor een verandering van bankrekening, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart.?U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

Een domiciliëring wordt voorgesteld bij de opening van het contract op de bankrekening die wordt doorgegeven door de klant.


Wanneer deze bankrekening tijdens de duur van het krediet zou gewijzigd worden, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart. U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be, per post of via fax.


U krijgt dan van ons een sepa-opdracht die u dient in te vullen, te ondertekenen en ons zo snel mogelijk dient terug te sturen.

De opzegging moet gebeuren per fax, e-mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en dossiernummer, dat vermeld staat op alle brieven of e-mails die u van Carrefour Finance ontvangt. Alleen de ondertekenaar van een lening kan het contract opzeggen.

U kunt het contract op elk moment kosteloos opzeggen. Elk verzoek tot annulering is echter definitief en uw kredietopening zal worden geblokkeerd na ontvangst van de annuleringsbrief. Als u van gedachten verandert, moet u een nieuw krediet aanvragen in een Carrefour-winkel, via onze website http://www.carrefourfinance.be of door te bellen naar een van onze adviseurs op 02/226.38.00.